What? TG05
When?23.03.05 - 27.03.05
Where? The Vikingship, Hamar, Norway
Submenu
Mer om generalforsamling (Norwegian only)
Mer om generalforsamling (Norwegian only)
Søndag 11. september 2005 er det generalforsamling (årsmøte) i KANDU. Generalforsamlingen er stedet hvor viktige saker som budsjettforslag, regnskap og program (hva man skal jobbe med fremover) blir vedtatt. Det blir også valg av styre (halvparten for 2 år, halvparten for 1 år), Kontrollkomité og Valgkomité.

Møtet blir holdt i Oslo, med mulighet for oppmøte i Trondheim, hvor vi vil forsøke å få til audio- og videolink med mulighet til å stemme på saker og delta i diskusjoner på lik linje med de som møter opp i Oslo. Det er ikke forventet at møtet skal ta så lang tid, så møt opp og delta, treff andre likesinnede!

Møtet er satt til å starte 17:00. Adresse, Oslo: Mariboesgate 4, N-0179 Oslo (Hyperion/Elevorganisasjonens møtesal, Vis-a-vis Rockefeller). Adresse, Trondheim: Høgskoleringen 5, N-7034 Trondheim. Rom R4 (Realfagsbygget, NTNU)

Du kan fremdeles kontakte [valgkomiteen at kandu dot no] om du ønsker å stille til valg eller nominere noen andre. I tillegg kan du kontakte [genfors05 at kandu dot no] for spørsmål rundt det praktiske.

Agenda, regnskap for 2004, forslag til budsjett, program og andre dokumenter finner du på websiden.

Agenda
-------------------
01. Godkjenning av innkalling

02. Valg av møteledelse
Styret innstiller.

03. Valg av referatunderskrivere
Styret innstiller.

04. Godkjenning av regnskap for 2004
Styret innstiller.

05. Fastsetting av budsjett for 2006
Styret innstiller.

06. Årsberetning fra organisasjonens organer:
a) Styret
b) Kontrollkomitéen (frafaller da komitéen ikke stiftes før etter generalforsamlingen)
c) Valgkomitéen

07. Fastsetting av langtidsprogram
Styret innstiller.

08. Fastsetting av arbeidsprogram for 2006
Styret innstiller.

09. Valg til alle sentrale organer
a) Styret
- Styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år
- Styrets nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem for 1 år
Valgkomitéen innstiller.

b) Kontrollkomitéen
- 3 medlemmer for 1 år
Valgkomitéen innstiller.

c) Valgkomitéen
- 3 medlemmer for 1 år
Styret innstiller.

10. Vedtektsendringer (innkommede forslag)
Forslag: Oppheving av andre setning i §3-10 i gjendeldende vedtekter (Eksisterende tekst: «Man kan heller ikke ha et verv i KANDU­styret og The Gatherings toppledelse samtidig.»), innlevert av Vegard Skjefstad.

Forslag: Nytt punkt under §3 (Forslag til tekst: «Supplering av styret ved frafall av medlemmer skjer automatisk, og nytt styremedlem blir personen som er første varamedlem.»), innlevert av Andreas-Johann Ulvestad.

11. Eventuelt/Andre sakerSpørsmål kan rettes til styret at kandu dott no.
Schedule
  See full schedule
Newsletter
Subscribe.
Unsubscribe.

tg05_sponsor_zyxel

tg05_sponsor_asus

tg05_sponsor_radioplanet

tg05_sponsor_banetele

tg05_sponsor_netshop

tg05_sponsor_imagine"I do not fear computers. I fear the lack of them." - Isaac Asimov